www.vasakonst.com
 

SVERIGES STÖRSTA KONSTHANDEL PÅ NÄTET
 

 

 

UPLÄNDSK SALONG

Från Widerbäck till Wahlbeck

25/11 – 6/12

 

 

VASA KONST  Kungsgatan 54  753 21 UPSALA  Telefon 018-69 54 40  Mobil 070-509 56 92

 

Öppet: tisdag-onsdag 12-18  lördag 12-14