1993     JUBILEUMSUTSTÄLLNING     2018

 

VASA KONST 25 ÅR

 

 

 

 

 

 

 

UPLANDSKONST

 

 

 

 

10 – 18 november 2018

 

 

 

I höst firar VASA KONST 25 år som Upsalas ledande konsthandel. Under dessa år har vi genomfört mer än 200 utställningar. Vid sidan av denna verksamhet har vi även lånat ut verk till utställningar på museer som exempelvis Prins Eugens Waldemarsudde.

 

I Upsala har vi framför allt kommit att förknippas med vårt mångåriga arbete med att lyfta fram den klassiska uplandskonsten. Förutom egenproducerade samlings- och separatutställningar inom detta område har vi bidragit med ett betydande antal verk till utställningar på Uppsala konstmuseum. Det stora engagemanget inom detta område har skett utifrån en övertygelse om att det är av yttersta vikt för Upsalas identitet som kulturstad att man lyfter fram den konst som producerades i Upsala under den guldåldersperiod som de första decennierna av 1900-talet utgjorde.

 

Stadens konstliv vid denna tidpunkt var en spirande gren på det stora konstträd som Konstnärsförbundet, med ledande namn som Karl Nordström och Richard Bergh, hade planterat i det svenska konstlivet vid 1800-talets slut. Medan man på andra ställen i landet - där det mest lysande exemplet är Rackstadmuseet i Värmland - har lyckats sprida nationell kunskap om sin regions bidrag till det som de facto utgör en internationellt uppmärksammad höjdpunkt i svensk konsthistoria, så är Upsalas del i detta helt okänd för de flesta utanför stadens hank och stör - och tyvärr även för en majoritet av stadens invånare. Sedan flera år tillbaka har vi på VASA KONST därför arbetat med ett projekt som med tiden förhoppningsvis skall innebära att Upsala kan erbjuda sina invånare, liksom stadens många besökare, en samling som visar på den upländska guldålderns position i den svenska konsthistorien.

 

För att skapa ekonomiska förutsättningar för detta projekt organiserade VASA KONST för några år sedan en stor utställning i Stockholm med över 300 verk från vårt övriga konstutbud. Utställningen och den efterföljande auktionen, som genomfördes i Stockholms Auktionsverks regi, väckte ett stort intresse och lockade förutom samlare och handlare från olika delar av världen även representanter från ett tiotal svenska och utländska museer. Bland de framträdande köparna på auktionen fanns Nationalmuseum, som förvärvade ett flertal verk. Ett betydande antal av konstverken såldes till priser som var mångdubbelt högre än vad som hade begärts på våra egna utställningar. Efter att under många år ha visat denna konst i Upsala med en i det närmaste obefintlig lokal respons, var det naturligtvis mycket glädjande att erhålla en sådan uppskattning på det nationella och internationella planet. Trots detta intresse bemöttes utställningen med en total tystnad i lokalpressen, på samma sätt som lejonparten av de över 200 utställningar som vi visat i Upsala har mötts av ett iögonfallande ointresse från denna press.

 

När vi nu ser tillbaka på 25 års verksamhet i konstens tjänst kan vi konstatera att vi på det nationella planet har skapat oss ett namn som en av de betydande aktörerna, där vi i dag med stolthet kan räkna några av landets främsta konstexperter till våra kunder. Minst lika glädjande är att vi på det lokala planet har förärats en visserligen liten, men samtidigt mycket trogen krets besökare, som vi sätter ett oerhört stort värde på. Som ett tack till denna trogna skara firar vi nu vårt 25-årsjubileum med en utställning av klassisk uplandskonst.

 

Lördag 10 november är det vernissage på jubileumsutställningen UPLANDSKONST, där vi visar verk av konstnärer som Manne Ihran, Gusten Widerbäck, Olof Thunman, John Österlund, Ellis Wallin, Tore Wahlström, Ernst Nilsson, Carl Gunne, Bror Hjorth, Carl Herman Wetterwik och Harald Markson. Utställningen pågår t o m 18 november.

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

Manne Ihran

 

 

 

 

 

Manne Ihran

 

 

 

 

 

Manne Ihran

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

 

 

 

 

 

Gusten Widerbäck

”Erik, konstnärens son”

 

 

 

 

 

Tore Wahlström

Bärby från Tunåsen 1900”

 

 

 

 

 

Tore Wahlström

”Kvinna, Teneriffa 1904”

 

 

 

 

 

John Österlund

 

 

 

 

 

John Österlund

 

 

 

 

 

Ernst Nilsson

 

 

 

 

 

Jonas Lindkvist

 

 

 

 

 

Jonas Lindkvist

 

 

 

 

 

Bror Hjorth

 

 

 

 

 

Bror Hjorth

”Ole i barnvagnen 1930”

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

 

 

 

 

 

Ellis Wallin

 

 

 

 

 

Olof Thunman

 

 

 

 

 

Olof Thunman

 

 

 

 

 

Carl Gunne

 

 

 

 

 

Martin Säflund

 

 

 

 

 

Martin Säflund

 

 

 

 

 

Carl Herman Wetterwik

 

 

 

 

 

Harald Markson

 

 

 

 

 

VASA KONST

Upsalas ledande konsthandel

 

Kungsgatan 54

 

 

 

tisdag-onsdag 12-18  lördag-söndag 12-14

 

(söndagsöppet under hela utställningen)