KLASSISKT

 

 

 

 

 

HUGO BIRGER

1854-1887

Parkmotiv, Sevilla

Olja, duk 50x65,5 cm

Signerad med dedikation

’a mon ami Exell. Åkerman souvenir affecteux de Hugo Birger’

PRIS: 57 000:-

 

Dedikationen torde avse diplomaten Henrik Åkerman (1840-1905), vilken utnämndes till ministerresident i Madrid 1877 och erhöll rang av ministre plénipotentiaire 1882

 

 

 

 

 

 

AUGUST HAGBORG

1852-1921

”Elisabeth”

Olja, träpannå 41x26,5 cm

Signerad med dedikation ’Till vännen John Lindgren HAGBORG’

samt betitlad ’ELISABETH’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

JOHN KINDBORG

1861-1907

Barn i björkhagen

Olja, duk på pannå på spännram 54x72 cm

Signerad ’John Kindborg Hesselby aug 83’

samt dedikation ’Till vännen Haglund från John Kindborg 86’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

JOHN KINDBORG

(pastell av Richard Bergh, Nationalmuseum)

 

 

 

 

 

 

GUSTAF RYDBERG

1835-1933

”Den skånska gården, studie från Holmeja”

Olja duk 42,5x72,5 cm

Signerad ’G Rydberg’

PRIS: 12 000:-

 

Litteratur: Helge Kjellin ”Gustaf Rydberg – Skånes målare” SAK,

Stockholm 1925, avbildad sid 219, kat.nr 626 i Kjellins förteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAF RYDBERG

1835-1933

Landskap med träd, studie

Olja, duk 38x61 cm

Osignerad

Intyg a tergo av Ebbe Kock, bouppteckningsman, daterat 9/3 1959

PRIS: 4 300:-

 

Proveniens: Direktör Christian Gustaf Rydberg, konstnärens brorson

 

 

 

 

 

 

DIDRIK VON ESSEN

1856-1922

Fjällandskap med samer vid kåta

Olja, duk 41,5x58,5 cm

Signerad ’D. v. Essen’

PRIS: 4 000:-

 

 

Didrik von Essen föddes 1856 i Nederkalix socken, Norrbottens län. Han utbildade sig till landskapsmålare vid Konstakademien 1877-78 under Per Daniel Holms ledning. 1878 blev Didrik avstängd från Akademien på grund av försumlighet. Troligen berodde denna försumlighet på hans mycket skrala ekonomi, vilken bland annat medförde att han bodde på Akademiens vind. Didrik var en av opponenterna 1885 och tillhörde Konstnärsförbundet 1886-96. Hans landskap fick beröm för sin naturuppfattning och välskolade teknik.

 

De flesta av hans verk från den tidigare perioden 1878-95 har motiv från Lapplands fjäll- och sjötrakter, t ex ”Torne träsk och omgivande fjäll” (Örebro museum). Från 1895 till sin död var Didrik von Essen huvudsakligen bosatt i Linköping, där han kom att bli en framstående fotograf. Han fick eftermälet att ha varit en originell, ideellt anlagd personlighet. ”De motgångar, som mötte honom i rikt mått, bar han med stoiskt tålamod. Ett varmt hjärta doldes bakom enstöringens något kärva yta.”

 

 

 

 

 

 

ERIK ABRAHAMSON

1871-1907

Jägare i eka, Bredlöt, Svartsjölandet

Olja, duk 34x60,5 cm

Signerad ’Erik Abrahamson’

samt betitlad ’Bredlöt Svartsjölandet’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

 

CARL LARSSON

1853-1919

”Lisbeth”

Färgetsning

27,5x19,5 cm

Osignerad

Utförd 1894 för Föreningen för Grafisk Konst

(deras första färgetsning)

Upplaga 425 exemplar

PRIS: 2 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

NILS LARSSON

1872-1914

”Sannäsflickor i Mjölkerödsskogen”

Olja, duk på papp-pannå 47x26 cm

Signerad med dedikation ’Till MAMMA JULEN 1903 Nils L’

Intyg a tergo av konstnärens syster, Frida Larson

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

ERNST SMITH

1868-1945

”En brittsommardag på Östersjön

Olja, duk 34,5x42,5 cm

Signerad ’Ernst Smith’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

”Septemberafton”

Olja, duk 50x73 cm

Signerad och daterad ’Carl Johansson 1913’

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

GÖSTA VON HENNIGS

1866-1941

Folkliv på kaj

Olja, duk 50x61 cm

Signerad ’G. v. Hennigs 1904’

Intyg a tergo:

’Originalmålning av Gösta von Hennigs

intygar Gustaf Jaensson’

PRIS: 8 500:-

 

”Allt som är hetsigt, ögonblicksartat och rörligt,

det dyrkar jag och det vill jag återge”

(Gösta von Hennigs)

 

Gösta von Hennigs var elev vid Konstnärsförbundets målarskola 1891-93, där Anders Zorn, Richard Bergh och Per Hasselberg var lärare. Han slöt sig särskilt till Zorn och några av von Hennigs porträttstudier bär spår av dennes stil. 1898 blev han medlem av Konstnärsförbundet, som han tillhörde till dess upplösning. Från sekelskiftet förskriver sig en serie gatubilder i blått skymningsljus. De skiljer sig från Eugène Janssons av melankoli och industrialismens ödslighetskänsla präglade gatumotiv genom betoningen av rörelsen; skildrade är åkdon och körsvenner, de sistnämnda stundom i silhuett mot himlen, eller de med hästar förspända spårvagnarna i sekelskiftets Stockholm. En impressionistisk tendens är märkbar.

 

Redan i början av 1900-talet ägnade sig Gösta von Hennigs åt motiv från det mondäna livet i den då framväxande storstaden och nöjesvärlden. Det Stockholm, som roade sig på Berns, i Sveasalen och i andra nöjeslokaler, möter oss i en serie motiv med utpräglad tidsstämning. Impressionistiska bilder från kapplöpningsbanan omväxlar med snabbt fångade intryck på kaféterrasserna, i maskeradernas festvimmel och varietéernas eldsljus. Framför allt blev det cirkusmiljön som fångade hans intresse och som med åren kom att utgöra hans huvudsakliga motivkrets.

 

Bland Gösta von Hennigs verk kan nämnas ”Kapplöpning” (Thielska galleriet), ”Scen från en varieté” (Nationalmuseum) och ”På terrassen” (Statens Museum for Kunst, Köpenhamn).

 

 

 

 

 

 

GOTTFRID KALLSTENIUS

1861-1943

Landskap

Olja, duk 66x54,5 cm

Signerad ’G Kallstenius’

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

ROBERT THEGERSTRÖM

1857-1919

”Riddaren på vägen till Sanningens borg”

Olja, duk 55x45 cm

Osignerad

Kvarlåtenskapsstämpel a tergo ’Från Rob. Thegerströms sterbhus Elin Thegerström’

Intyg a tergo av konstnärens hustru Elin Thegerström:

’No 454 Riddaren på vägen till Sanningens borg, fantasi

målad av Robert Thegerström intygas av Elin Thegerström’

PRIS: 8 500:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

1869-1940

Den nyblivna mamman

Tusch 22,5x33 cm

Signerad ’Albert Engström’

Historia a tergo:

’På B. B. nedkom häromdagen en svarthårig flicka med en ilsket rödhårig pojke. Underläkaren blev intresserad av fallet och frågade hurudant hår fadern hade.

– Ja, de kan ja inte säja, för han hade hatt.’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERS JÖNSSON

1884-1965

Gustaf Fröding

Brons

Höjd 49 cm (64 cm inklusive stensockel)

Signerad ’Anders Jönsson’

Gjutarstämpel ’Otto Meyers Eftr. Fud.’

PRIS: 17 000:-

 

 

Anders Jönsson i ateljén 1948

 

 

ANDERS JÖNSSON

(oljemålning av Cora Sandel omkr 1913)

 

Anders Jönsson var under åren 1913-29 gift

med den norska författarinnan Cora Sandel.

 

 

”Jag strävar efter att ge linjen klarhet och styrka, jag söker balans i massorna och rytm i kompositionen.” (Anders Jönsson 1913)

 

Den skånske skulptören Anders Jönsson skolades i en internationell miljö. 1905 började han sin utbildning till skulptör i München. Året därpå var han tillbaka i Sverige, men två år senare begav han sig till Paris för skulpturstudier. Åren 1912-16 innehade han statens resestipendium samt 1918-19 ett stipendium från Konstakademien. Under alla dessa år vistades han tidtals i Italien, mest dock i Paris, där han var verksam 1915-20. Efter hemflyttningen bosatte han sig 1921 i Stockholm. 

 

Under sina tidiga år i Paris utförde Anders Jönsson i en av Rodin inspirerad, målerisk stil en rad figurgrupper i marmor (”Paolo och Francesca” utställd på Salongen 1909, ”Kyssen” 1910, ”Problème d’amour”, utställd på Salongen 1910). Det dröjde dock inte länge förrän han anslöt sig till den reaktion mot Rodins plastik som i Frankrike betecknas med namn som Bourdelle och Maillol. Studiet av antik skulptur förde honom snart till en större och enklare form, ”en förandligad realism”. Som exempel kan nämnas hans stora kvinnotorso i fransk kalksten i Nationalmuseum.

 

Anders Jönsson ställde ut första gången i Salon des Artistes français i Paris 1909, varvid han erhöll ”mention honorable”. Han tillhörde konstnärsgruppen ”De tolv” och deltog i dess utställningar i Skåne, Köpenhamn och Stockholm. Han deltog vidare i Baltiska utställningen i Malmö 1914, skulpturutställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1921 och i ett flertal av Sveriges allmänna konstförenings utställningar. Han hade en separatutställning på Malmö museum 1910 och en uppmärksammad utställning i Paris 1920.

 

Förutom den nu aktuella bysten av Gustaf Fröding, har Anders Jönsson utfört en kolossalbyst av Hjalmar Branting (granit 1922), porträtt av Matilda Jungstedt (marmor 1924, Kungliga teatern), porträttbyst av Gustaf V (1924, i brons i Nationalmuseum, i marmor i Stockholms slott). Dessutom har han bl a utfört ”Barnbrunnen” (brons 1913, Malmö), ”Elementens kamp” (fontänskulptur 1930, Göteborg) och ”Snäckan” (fontänskulptur med reliefer 1925).

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 000:-

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Saltskutan, Mollösund”

Olja, duk på papp-pannå 43,5x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1945’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön”

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Fiskeläget”

Olja, papp-pannå 38x45,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1951’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

SAM UHRDIN

1886-1964

Gitarrspelande kulla

Olja, duk 73x60 cm

Signerad ’Sam Uhrdin -53’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

OLLE HJORTZBERG

1872-1959

Gula rosor i silvervas

Olja, duk 55x46 cm

Signerad ’OLLE HJORTZBERG 1942’

PRIS: 23 000:-

 

 

 

 

 

 

OIDENTIFIERAD MÄSTARE

18/1900-tal

Ateljéinteriör

Olja, duk 70x45 cm

Otydligt signerad ’M. P. Studie hos …(?)’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM WESTLEY MANNING

R.B.A., R.O.I., A.R.E.

England 1868-1954

På piren

Olja, duk 34x40 cm

Signerad ’W. Westley Manning’

PRIS: 7 500:-

 

William Westley Manning var verksam som landskapsmålare

och grafiker. Han utbildade sig vid the Central School of Arts

and Crafts samt på Academie Julian i Paris (1892). Den i

London bosatte Manning besökte under flera år St Ives.