KLASSISKT

 

 

 

 

JULIUS WEIDIG

1837-1918

Pojkar i sommarlandskap, Hisingen

Olja, träpannå 23,5x32,5 cm

Signerad ’Julius Weidig och daterad ’Hissingen 1896’

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

 

AMANDA SIDWALL

1844-1892

Kulla lekande med katt

Olja, duk på papp-pannå 60x47 cm

Osignerad

Intyg a tergo av konstnärinnans brorsdotter, Elna Sidwall

PRIS: 5 700:-

 

Proveniens:

konstnärinnan Amanda Sidwall

hennes bror, Robert Sidwall

dennes dotter, Elna Sidwall

 

 

 

 

 

 

AMANDA SIDWALL

1844-1892

Liten gosse

(konstnärinnans systerson)

Olja, duk på papp-pannå 49x38 cm (oval)

Osignerad

Text a tergo:

 

 

PRIS: 3 000:-

 

Proveniens:

Konstnärinnans släkt

 

 

 

 

 

 

CARL WILHELM JAENSSON

1853-1931

Solglitter över havet

Olja, duk28x41,5 cm

Signerad ’C. W. JAENSSON 1900’

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

OSCAR BJÖRCK

1860-1929

På badstranden, Falsterbo

Pastell 13x25 cm

Signerad ’Oscar Björck’

PRIS: 6 500:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

GEORG PAULI

1855-1935

Sommarkväll på berget

Blandteknik 45x61,5 cm

Signerad ’G Pauli’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

GEORG PAULI

 

 

 

 

 

 

ELIAS ERDTMAN

1862-1945

Hus och ringmuren, Visby

Olja, papp-pannå 22x33 cm

Signerad ’E. Erdtman’

PRIS: 1 900:-

 

 

 

 

 

 

ELIAS ERDTMAN

1862-1945

Utsikt mot havet, Visby

Olja, duk på pannå 25x37 cm

Signerad ’E. Erdtman Wisby 1932’

PRIS: 1 900:-

 

 

 

 

 

 

NILS FORSBERG

1842-1934

Frukter

Olja, träpannå 18x27 cm

Signerad ’Nils Forsberg’ samt daterad ’-14’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

ANSHELM SCHULTZBERG

1865-1945

”Oktoberdag, Strandvägen”

Olja, duk 60x80 cm

Signerad ’A. SCHULTZBERG Sthlm 20/10 1929’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

ANSHELM SCHULTZBERG

 

 

 

 

 

 

EDVARD PERSÉUS

1841-1890

Folkliv i by

Olja, duk 50x41 cm

Signerad ’E. Perséus 1869’ 

PRIS: 7 500:-

 

 

Efter sex års studier vid Konstakademien på 1860-talet och två års vistelse i Düsseldorf mottogs Edvard Perséus som elev i den högt ansedde historiemålaren Carl von Pilotys ateljé i München, en stad som vid den här tiden åter hade blivit Tysklands viktigaste konstmetropol. Det hela skedde tack vare en rekommendation från Perséus lärare vid Konstakademien, Johan Christoffer Boklund. Pilotys gnistrande färgstarka stoff- och effektmåleri upplevdes som något uppfriskande nytt för den koloristiskt svältfödde svensken. Münchentiden kom därefter att följas av fortsatta studier i Italien och Paris.

 

Av konstnärens ambitioner att i den franska huvudstaden på allvar sätta igång med att måla stora historiekompositioner blev endast fragment. Det var i stället i sina friska småstudier som han kom att nå de verkliga höjderna som konstnär. I studierna framträder Perséus känsliga och livfulla begåvning.

 

 

 

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

1869-1940

Den nyblivna mamman

Tusch 22,5x33 cm

Signerad ’Albert Engström’

Historia a tergo:

’På B. B. nedkom häromdagen en svarthårig flicka med en ilsket rödhårig pojke. Underläkaren blev intresserad av fallet och frågade hurudant hår fadern hade.

– Ja, de kan ja inte säja, för han hade hatt.’

PRIS: 1 800:-

 

 

 

ALBERT ENGSTRÖM

 

 

 

 

 

 

IVAR AROSENIUS

1878-1909

”Porträtt af Birger Palme”

Blandteknik 14x16 cm

Signerad ’IA 06’

samt betitlad ’Porträtt af Birger Palme’

PRIS: 2 000:-

 

Proveniens:

gåva från konstnärens hustru, Eva Arosenius-Dich, den 22 maj 1959

 

 

 

 

 

 

NILS KREUGER

1858-1930

Gatubild, Borgholm

Blyerts 19x24,5 cm

Signerad ’N. Kreuger Borgholm 16 Aug. 1902’

PRIS: 1 700:-

 

 

 

 

 

 

JOHAN CHRISTIAN BERGER

1803-1871

Gondoler, Venedig

Olja, träpannå 22x29,5 cm

Signerad ’J. C Berger’

PRIS: 3 400:-

 

Proveniens: Manne Hofrén (konsthistoriker och museiman)

 

 

 

 

 

 

VALFRID NELSON

1849-1930

Läsande pojke

Olja, papp-pannå 36x17 cm

Signerad ’Valfrid Nelson 84’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

AUGUST HAGBORG

1852-1921

”Elisabeth”

Olja, träpannå 41x26,5 cm

Signerad med dedikation ’Till vännen John Lindgren HAGBORG’

samt betitlad ’ELISABETH’

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

HULDA SCHENSON

1847-1940

Flicka vid brunn

Akvarell 47x31,5 cm

Signerad och daterad ’Souvenir de H Schenson Paris 1883’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

VICTOR FORSSELL

1846-1931

Skiss af St: Karin Wisby

(även kallad ”S:ta Karin, Visby”)

Olja, pannå 13x20 cm

Signerad ’Vi: Forssell’

PRIS: 5 500:-

 

Proveniens: Apotekare Sara Lapidus, Arboga

 

Utställd:

 

 Minnesutställning, Konstakademien, Stockholm 1932

Minnesutställning, Konstakademien, Stockholm 1950

 

Litteratur: Viggo Loos ”Victor Forssell” SAK, Stockholm 1951, avbildad sid 58, text sid 61:

Till perioden kunna slutligen räknas några smärre studier. Deras plats i kronologien är svår att bestämma då de inte anknyta till några kända utförda målningar. De ha samband med nittiotalets ”etyder”. I ”S:ta Karin, Visby” har penseln flyktigt fasthållit en bit av ett gult hus i förgrunden, kyrkans grå murar och fondens röda hustak. På torget ha figurerna och hästen i brunt antytts med breda färgfläckar. Alltsammans är skissartat, impressionistiskt, doftigt.”

 

 

 

 

 

 

VICTOR FORSSELL

1846-1931

”Fjäderholmen”

Olja, pannå 21,5x20 cm

Signerad ’Vi: Forssell’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

SAM UHRDIN

1886-1964

Gitarrspelande kulla

Olja, duk 73x60 cm

Signerad ’Sam Uhrdin -53’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

ESTHER KJERNER

1873-1952

Vårbukett

Olja, duk 82x66 cm

Signerad och daterad ’E. Kjerner 1945’

PRIS: 45 000:-

 

Proveniens: Gösta Stenman

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTHER KJERNER

1873-1952

”Frukter på tennfat”

Olja, papp-pannå 24x33 cm

Signerad ’E. Kjerner

PRIS: 8 500:-

 

Utställd: Gösta Stenmans Konstsalong

 

 

 

 

 

 

ERNST KÜSEL

1873-1942

Ankor

Olja, duk på pannå 76x70 cm

Signerad ’E. Küsel 1905’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

OLOF THUNMAN

1879-1944

Bränningar

Tuschlavering 38x48,5 cm

Signerad ’Olof Thunman 1935’

PRIS: 5 200:-

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Man med lie

Akvarell och tusch 23x12 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM Feb. -98’

Pris: 4 700:-

 

 

Den i Gamla Upsala födde Tore Wahlström var en av de största talangerna i sin generation. Han studerade vid Konstnärsförbundets andra målarskola, där han var allmänt avhållen och beundrad. ”Kring denne blonde upplänning vältränad som en ung idrottsman, slagfärdig och vänlig, stod en nimbus av talang och lyckosamhet. Hans närmaste kamrater, Ivar Arosenius, Bror Lindh och John Ekman räknade med en lysande framtid för honom. Lärarna, framför allt Bergh, uppskattade oreserverat båda hans naturliga färgbegåvning och hans öppna självständiga väsen.” (Sixten Strömbom)

 

Redan 1902 kunde Tore Wahlström efter Richard Berghs uppmaning debutera vid Konstnärsförbundets utställningar i Stockholm och Krefeld och han deltog inbjuden i dess första Verdandiutställning i Upsala samt följande utställningar i Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn 1903. Denna tidiga debut spände förhoppningarna ännu mer om Wahlströms konstnärliga möjligheter. På Berghs inrådan förvärvade de stora mecenaterna Prins Eugen, Pontus Fürstenberg och Ernest Thiel arbeten av Tore Wahlström.

 

En sviktande hälsa kom dock att sätta stopp för vad som annars troligen skulle ha blivit ett av vårt lands främsta konstnärskap. Tore hade 1899 fått söka vård för en mindre lungblödning. På hösten 1902 drabbades han av ett allvarligt återfall, vilket föranledde vård på Mörsils sanatorium i Jämtland. De följande åren erbjöd en ojämn kamp mot sjukdomen. Genom Richard Berghs outtröttliga hjälpsamhet kunde Tore med ekonomiskt stöd av Pontus Fürstenberg och ett stipendium från Konstnärsförbundet från hösten 1903 vistas i Santa Cruz på Teneriffa. 1904 blev han tvungen att återvända hem. Han fick endast leva ytterligare fyra år. I december 1908, dagen efter sin 29-årsdag, gick Tore Wahlström bort och Sverige hade därmed förlorat ett av sina främsta konstnärslöften.

 

Verk av Tore Wahlström är mycket sällsynta. Trots en liten produktion var den tillräckligt betydande för att ge Sixten Strömbom anledning att senare inrangera Wahlström som den på sitt vis ”kanske mest karaktäristiska representanten för den ännu nationellt och bygdebundet trosvissa konstnärsungdomen av 1899-1903”.

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Brottningskamp i Svartbäcken”

Blandteknik 19,5x32,5 cm

Signerad ’TORE WAHLSTRÖM’

Pris: 4 900:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

Utställd: ”Med Pensel och penna”, Upsala universitetsbibliotek 1948

 

Litteratur: Gurli Taube ”MED PENSEL OCH PENNA” En konsttidskrift och några Uppsalakonstnärer då seklet var ungt – artikel i UPPLAND – Upplands Fornminnesförenings årsbok 1948, avbildad sid 95 samt text:

 

”När Tore Wahlström blev medarbetare i ”Med pensel och penna”, var det ej första gången han fungerade som tidskriftsillustratör. Redan år 1898 hade han knappt adertonårig, medverkat som tecknare i den av några Uppsalagymnasister utgivna, på Wretmans officin tryckta tidskriften Sport... Tore Wahlström visar sig här som en påfallande god tecknare.”

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

”Flugan!”

Tusch 20,5x11 cm

Signerad ’Tore Wahlström 1898’

Pris: 2 300:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

TORE WAHLSTRÖM

1879-1908

Barsk madam

Tusch och blyerts 26x20,5 cm

Signerad ’Tore W-m.’

Pris: 2 400:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

VILHELM HOLMGREN

1863-1943

Blomsterprakt

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’V.H.’

Kvarlåtenskapsstämpel a tergo

PRIS: 3 000:-

 

 

När Vilhelm Holmgren reste till Paris för första gången 1889 var det för att dekorera den svenska paviljongen på Världsutställningen. År 1900 for han dit igen och denna gång blev han kvar betydligt längre. Hela tio år skulle Vilhelm komma att tillbringa i konstmetropolen Paris. Efter en inledande tid i Montparnasse, där inspirationen inte riktigt ville infinna sig, flyttade han på Nils Forsbergs inrådan till en bostad i Forsbergs hus i Montmartre.

 

Nu började tiden som elev på olika franska ateljéer. Det tekniska kunnandet utvecklade Vilhelm hos Fernand Cormon. Den franske historiemålaren hade till sina tidigare elever kunnat räkna namn som Henri de Toulouse Lautrec och Vincent van Gogh. Liksom för dessa elever var Cormons salongsbetonade måleri kanske inte riktigt det som Vilhelm eftersträvade, men modellstudierna gav en gedigen grund att stå på: teckning, ljus- och färgbehandling och uppfattning om människokroppen. Studierna för symbolisten Eugène Carrière, en konstnär vars verk skulle komma att influera Pablo Picasso, upplevdes troligen av Holmgren som idémässigt mer relevanta. Sammantaget gav dessa utbildningar redskapen för att kunna åtstadkomma något betydande. 1905 och 1906 deltog Vilhelm Holmgren i Salongen i Paris och fick erkännande. Under tiden i Frankrike träffade Vilhelm sin blivande fru, fransyskan Jeanne Ferrand. Deras son Léo kom att bli en framstående skulptör. I början av 1910-talet flyttade familjen till Sverige.

 

Väl hemma i Sverige hade Vilhelm Holmgren en stor separatutställning med ett hundratal verk hos Salong Joël i Stockholm 1912. Recensenterna strödde sina välvilliga lovord i konstspalterna. Här fann de äntligen en konstnär som lämnat modenycker och effektsökeri därhän och ”istället lagt allt sitt arbete och all sin kärlek på studium av naturen”. Trots dessa lovord kom denna utställning att bli Vilhelm Holmgrens enda samlade framträdande för publik. Efter framgångarna på den viktiga Salongen i Paris och succén i Stockholm drar sig Vilhelm undan från utställningsvärlden.

 

 

 

 

 

 

ANNA BILLING

1849-1927

Utsikt över vattnet, Holmenkollen

Akvarell 12,5x23 cm

Signerad ’Anna Billing’ och betitlad ’Holmenkollen’

PRIS: 1 100:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

”Utsikt af Sörberget och Andvikssjön i Refsund (Jemtland)”

Tusch och skrapteknik 16,5x28 cm

Signerad ’Carl Johansson 87’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Landskap, Olevano Romano

Olja, duk på papp-pannå 32x41 cm

Signerad ’Carl Johansson’ och daterad Olevano Romano 1901’

Utförd under konstnärens resa till Italien 1901

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Sommarlandskap vid vattnet

Olja, träpannå 31x42 cm

Signerad ’Carl Johansson 07’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

”Septemberafton”

Olja, duk 50x73 cm

Signerad och daterad ’Carl Johansson 1913’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

CARL JOHANSSON

1863-1944

Kustmotiv

Olja, duk 36x53,5 cm

Signerad ’Carl Johansson’

PRIS: 4 500:-

 

 

ROBERT THEGERSTRÖM

1857-1919

”Riddaren på vägen till Sanningens borg”

Olja, duk 55x45 cm

Osignerad

Kvarlåtenskapsstämpel a tergo ’Från Rob. Thegerströms sterbhus Elin Thegerström’

Intyg a tergo av konstnärens hustru Elin Thegerström:

’No 454 Riddaren på vägen till Sanningens borg, fantasi

målad av Robert Thegerström intygas av Elin Thegerström’

PRIS: 9 500:-

 

Proveniens: konstnärens familj

 

 

 

 

 

 

OIDENTIFIERAD MÄSTARE

18/1900-tal

Ateljéinteriör

Olja, duk 70x45 cm

Otydligt signerad ’M. P. Studie hos …(?)’

PRIS: 3 800:-

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFRED AUGUSTUS GLENDENING II

England 1861-1907

Kvinnor i gröngräset

Akvarell 52x75 cm

Signerad ’AGL 1904’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

 

 

 

WILLIAM WESTLEY MANNING

R.B.A., R.O.I., A.R.E.

England 1868-1954

På piren

Olja, duk 34x40 cm

Signerad ’W. Westley Manning’

PRIS: 8 700:-

 

William Westley Manning var verksam som landskapsmålare

och grafiker. Han utbildade sig vid the Central School of Arts

and Crafts samt på Academie Julian i Paris (1892). Den i

London bosatte Manning besökte under flera år St Ives.

 

 

 

 

 

 

ORVO RAATIKAINEN

(Finland 1914-2000)

Kvinna i gröngräset

Olja, duk 62x50 cm

Signerad ’O Raatikainen -57’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

RIKARD LINDSTRÖM

1882-1943

”Nordlandsjakt, Lofoten”

Olja, papp-pannå 42x45,5 cm

Signerad ’Rikard Lindström’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

EMIL ÅBERG

1864-1940

Lekande barn

Olja, duk 36x46 cm

Signerad ’E Åberg’

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Blomsterprakt

Olja, duk 47x37 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

BERNHARD OSCARSSON

1894-1977

Fiskeläge

Olja, duk 27x41 cm

Signerad ’OSCARSSON’

PRIS: 3 000:-

 

 

 

 

 

 

DAVID SÖDERHOLM

1883-1961

Landskap

Akvarell 50x75 cm

Signerad ’David Söderholm 1945’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

THURE WALLNER

1888-1965

Hare

Olja, duk 38x55 cm

Signerad Th. WALLNER’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Skogsmotiv

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -35’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Vårlandskap

Olja, pannå 38x46 cm

Signerad ’Lindorm L -36’

PRIS: 3 900:-

 

 

 

 

 

  

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Älg och jakthund

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’Lindorm L -41’

PRIS: 12 500:-

 

Litteratur: ”Storjägaren och viltmålaren” artikel om Lindorm Liljefors i Svensk Jakt, nr 12 december 2016, målningen avbildad i färg på sid 54 med bildtext: ”En tidig älgmålning i olja. Älgtjuren tycks på väg mot en symbolisk skärseld i form av de färgstarka höstlöven, ödet är beseglat.”

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Vinterlandskap med hästekipage

Olja, duk på pannå 52x65 cm

Signerad ’Lindorm L -42’

PRIS: 8 700:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Vårskytten”

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad ’Lindorm L -46’ samt betitlad ’Vårskytten’

PRIS: 14 000:-

 

Litteratur: ”Storjägaren och viltmålaren” artikel om Lindorm Liljefors i Svensk Jakt, nr 12 december 2016, målningen ”Vårskytten” avbildad i färg på sid 53 samt omnämnd på sid 54: ”Om Åland var basen för många av sjöfågelmålningarna var det ändå det uppländska landskapet som var Lindorms favoritbiotop. I markerna runt Bockbol bedrevs älg-, rådjurs-, har-, räv- och skogsfågeljakt. Dessutom gärna morkulljakt på våren, en av Lindorms favoritjaktformer skildrad bland annat i målningen Vårskytten på sidan 53.

   Till sin hjälp att hitta fällda morkullor hade han en terrier som kunde markera.”

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Rävar

Olja, pannå 27x35 cm

Signerad ’Lindorm L -49’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Älg och gråhund

Olja, pannå 33x41 cm

Signerad ’Lindorm L -58’

PRIS: 7 500:-

 

Proveniens: FRITZES Kungl. Hovbokhandel, Stockholm

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Räv med råtta”

Olja, pannå 33x45 cm

Signerad ’Lindorm L -64’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

”Gräsänder, parningsflykt, Dannemora april”

Olja, pannå 33x45 cm

Signerad ’Lindorm L -71’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909 - 1985

Två älgar

Olja, pannå 41x56 cm

Signerad ’Lindorm L’

Påskrift a tergo:

’Denna tavla har jag målat Lindorm Liljefors’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

LINDORM LILJEFORS

1909-1985

Räv i vinterlandskap, Herrö

Olja, duk 65x90 cm

Signerad ’Lindorm L’ samt betitlad ’Herrö’

PRIS: 12 000:-

 

 

 

 

 

 

UNCAS LILJEFORS

f 1938

Tofsvipor

Olja, pannå 61x80 cm

Signerad ’UNCAS -93’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

ROLF MELLSTRÖM

1896-1953

”Sank mark, Sundbysjön”

Olja, pannå 27x35 cm

Signerad ’Rolf Mellström 1948’

PRIS: 2 200:-

 

Proveniens: FRITZES Kungl. Hovbokhandel, Stockholm

 

 

 

 

 

 

ROLF MELLSTRÖM

1896-1953

”Tall vid havet”

Olja, pannå 35x27 cm

Signerad ’Rolf Mellström 1950’

PRIS: 1 400:-

 

 

 

 

 

 

LARS JONSSON

född 1952

Ängshök

Akvarell 20x29,5 cm

Signerad ’Lars Jonsson 1989’ samt betitlad ängshök

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

BURT OLSSON

f 1964

”Skatan”

Olja, duk på pannå (inglasad) 12x12 cm

(ramens yttermått 25x25 cm)

Signerad ’Burt Olsson’

Även signerad och daterad a tergo:

’Burt Olsson 2012’ samt betitlad ”Skatan”

PRIS: 800:-

 

 

 

 

 

 

 

 

STIG BORGLIND

1892-1965

”Nötskrika”

Handkolorerad torrnål 23x16,5 cm

Signerad ’Stig Borglind’ och ’(uppl. 15 ex.)’

samt betitlad ’Nötskrika’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Blomsterstilleben

Olja, duk 46x55 cm

Signerad Ryno 1976’

PRIS: 9 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

”Vit azaléa

Olja, duk 55x46 cm

Signerad Ryno 1979-82-83’

PRIS: 8 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

”Sommarblommor”

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 1983’

PRIS: 10 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Blomsterprakt i kopparkanna

Olja, duk 65x46 cm

Signerad Ryno 1977-81’

PRIS: 12 500:-

 

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

”Persikor”

Olja, duk 38x46 cm

Signerad Ryno 1976’

PRIS: 5 900:-

 

 

 

 

 

 

 RYNO FRIEBERG

f 1920

Azaléa

Olja, duk 46x38 cm

Signerad Ryno 1977’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Gula rosor

Olja, duk 41x33 cm

Signerad Ryno 1979’

PRIS: 5 700:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

f 1920

Kaprifol

Olja, duk 46x33 cm

Signerad Ryno

PRIS: 6 500:-