1900-TALSKONST

 

 

 

 

 

LARS NORRMAN

1915-1979

”APPENDECTOMI”

(Dr Gunnar Nordenstrahl opererar, Norrköpings Lasarett)

Olja,duk 90x116 cm

Signerad och daterad ’Lars Norrman -42’

Även signerad och betitlad a tergo

 ’LARS NORRMAN APPENDECTOMI NORRKÖPING 1942’

PRIS: 20 000:-

 

Litteratur: Cecilia Stam ”Lars Norrman, Sveriges meste konstnär”

Artikel i Paletten 2/74 (nr 2, 1974), avbildad sid 20,

text om kirurgmotiven sid 18

 

Lars Norrmans motiv med kirurgiska ingrepp från 1940-talets första hälft intar en unik plats i svensk 1900-talskonst. I den stora Appendectomi från 1942 ser vi hur den hos Fernand Léger skolade Norrman med kallhamrad naturalism återger ingreppen med medicinsk exakthet. Det är ett verk som förebådar det fotorealistiska måleri som Ola Billgren skulle komma att utföra först ett kvarts sekel senare.

 

 

 

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Rödhårig modell i röd soffa

Olja, duk 65x81 cm

Stämpelsignerad ’N N’

Intyg a tergo:

’Detta arbete är utfört av

konstnär Nils Nilsson (1901-1949)

Åke Nilsson

Samt påskrift ’No 311’

PRIS: 9 000:-

 

 

 

 

 

 

NILS NILSSON

1901-1949

Kvinna i soffa”

Olja, duk 65x81 cm

Signerad ’N N’

Även signerad a tergo ’Nils Nilsson’

PRIS: 16 000:-

 

 

 

 

 

 

HARALD LINDBERG

1901-1976

Barn i vagga

Olja, duk 55x66 cm

Signerad och daterad ’Harald Lindberg 1934’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

 

 

 

RUNE PERSON

1914-1990

Interiör med handarbetande kvinna

Olja, duk 49x35 cm

Signerad och daterad ’Rune Person’

PRIS: 2 400:-

 

 

Rune Person föddes i Sundbyberg 1914. Efter några års studier vid Otte Skölds målarskola i början på 30-talet, studerade han på Konstakademien under åren 1934-40, även där med Otte Sköld som lärare. Inför ett av Rune Persons porträtt sade Otte Sköld till sin elev: ”Person har en fot i himmelriket, men det är attans så svårt att få med sig den andra.”

 

Tillsammans med Isaac Grünewald gjorde Rune Person en studieresa till Paris 1937.

 

Han debuterade 1942 och hade sedan under åren en lång rad utställningar, bland annat på Konstakademien.

 

Rune Person kom att få smeknamnet ”Sundbybergs Cézanne” och hans måleri präglades av en impressionistisk närhet, med ett utpräglat intresse för ljusproblem och en lyrisk upplevelse av färg och motiv. Det var ett måleri som inte bara fann uppskattning hos konstpublik och recensenter. Även den berömde konstnärskollegan Ragnar Sandberg beundrade Rune Persons måleri. Bland de många konstnärsvännerna var det just Ragnar Sandberg som Rune Person stod närmast. I samband med att Rune efter påtryckningar sökte ett stipendium skrev Ragnar till stipendienämnden ”det är för mig en glädje att betyga en utomordentlig målare och en man med hög konstnärsmoral min uppskattning. Jag har sedan åtskilliga år tillbaka beundrat hans måleri, den färgsensibilitet och den starka naturkänsla som bär upp det.” Ragnar Sandbergs spontana beröm och stöd kom i början av sextiotalet i en tid då Rune kände tvekan inför sin uppgift. Det gav honom kraft att fortsätta. Uppskattningen från målarbröder som Sandberg betydde mer än de förnämsta kritikernas, även om dessa också spred sina lovord:

 

”I Galerie S:t Nicolaus påminns vi återigen om Cézanne. Den franska impressionismen har betytt åtskilligt för hans ljusskimrande färg av soldallrande lövgrönt i några landskap (Brita i bersån).”

(Gerd Reimers Stockholms-Tidningen 560214)

 

”I de bästa dukarna finns ett vackert blekt ljus och en finess i utförandet, en intim lyhördhet som är bevekande utan att vara insmickrande.”

(Ulf Linde Dagens Nyheter 560216)

 

”Han följer årstidernas växlingar genom sitt ateljéfönster. Det språk han använder är beprövat och går att föra tillbaka till vissa bestämda målningar av Matisse. Men det finns en atmosfär i de här bilderna som är Persons egen, en lätthet med vilken han närmar sig sina motiv som ger det vardagliga en poetisk ton. Man blir delaktig i ett måleri grundat på ett seende som inte bara registrerar, utan också upplever.” (Olle Granath Dagens Nyheter 721130)

 

 

 

 

 

 

KURT LINDON

1910-1985

Spritcentralen, Årsta

Olja, duk på pannå 40,5x56 cm

Signerad ’LINDON’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

JURGEN WRANGEL

1881-1957

”Les roches blanches 1939”

Olja, duk 55x81 cm

Signerad ’J. Wrangel’

PRIS: 3 500:-

 

 

 

 

 

 

RAGNAR ALYRE

1894-1975

Kustlandskap, Gotland

Olja, pannå 44x60,5 cm

Signerad (svagt) ’Alyre’

PRIS: 3 200:-

 

 

 

 

 

 

OLLE NORDBERG

1905-1986

De första vitsipporna

Olja, duk 50,5x65,5 cm

Signerad ’Olle Nordberg 56’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”På Mollön”

Olja, pannå 46x55 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1943’

PRIS: 2 500:-

 

Proveniens: Upsala Ångkvarns samling

 

 

John Österlund studerade på Konstakademien i Stockholm 1897-1902, där han belönades med kanslersmedaljen. Han företog därefter en studieresa till Paris och reste med stipendier ur Kinmansonska fonden 1906 och 1907 till Tyskland, Holland, England, Belgien och Frankrike.

 

John var född i Stockholm, men bosatte sig tillsammans med sin hustru, konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund i Upsala. Konstnärsparet kom att tillhöra Upsalas mera välkända konstnärsprofiler, även om John oftast sökte sina motiv på Gotland och senare på västkusten, där han under en lång följd av somrar vistades i Mollösund.

 

Aktivt verksam inom konstlivet i Upsala var John Österlund från början en av de drivande krafterna i Uplands konstförening och under flera år dess vice ordförande. Förutom ett flertal utställningar runtom i Sverige deltog John Österlund även i utställningar i München, Rom, Budapest, Paris, S:t Louis, San Francisco och Buenos Aires.

 

Representerad: Nationalmuseum, Upsala universitetsbibliotek, Upsala Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad och Hälsingslands Museum i Hudiksvall.

 

 

 

 

 

 

JOHN ÖSTERLUND

1875-1953

”Ringmuren”

Olja, papp-pannå 33x40,5 cm

Signerad ’JOHN ÖSTERLUND 1947’

PRIS: 2 300:-

 

 

 

 

 

 

ELLIS WALLIN

1888-1972

”En flik blått vatten”

Olja, duk 54x65 cm

Signerad ’Ellis Wallin -63’

PRIS: 3 400:-

 

 

 

 

 

 

GUSTAV RUDBERG

1915-2001

”Från verandan, Hven”

Olja, duk 72x71,5 cm

Signerad ’RUDBERG’

PRIS: 15 000:-

 

 

 

 

 

 

GUSTAV RUDBERG

1915-2001

”Grå dager”

Olja, duk 65x83 cm

Signerad ’RUDBERG’

PRIS: 11 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNE JANSSON

1918-2014

Självporträtt

Olja, pannå 61x50 cm

Signerad (i blyerts) ’RJ’ samt daterad ’44’

PRIS: 3 500:-

 

Proveniens: konstnärens egen samling

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

Färgstarkt djur

Blandteknik 56x73 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 49’

PRIS: 4 500:-

 

 

 

Lambert Werner

 

AKTÖR PÅ INTERNATIONELL ARENA

 

Lambert Werners särpräglade konstnärskap tillhör utan tvivel ett av den svenska 1900-talskonstens internationellt mest framgångsrika. Av svenska konstnärer torde han stå närmast de ungefär samtidigt med honom framträdande skånska imaginisterna; hans om automatismen erinrande teknik, hans ibland poetiskt laddade titlar och den nästan orientaliska färgprakt med vilken han ofta dränker sina bilder – och som fått flera att jämföra honom med Max Walter Svanberg – tyder på en viss samhörighet med dessa, men han är för mycket individualist för att kunna bindas till någon bestämd riktning. Den komplicerade blandteknik med skrapningar, tvättningar, frottage och lasyrer, som är hans kännetecken och ger hans akvareller och gouacher deras säregna utseende med sin något batikliknande lyster, måste uppenbarligen medföra en viss grad av beräkning i det konstnärliga tillvägagångssättet och utesluter därför ren automatism. I de flesta av Lambert Werners målningar före 1950-talets mitt finns en svårtydd men ändå klart figurativ symbolik, som talar om djup konstnärlig medvetenhet.

 

Förutom ett stort antal separatutställningar i Sverige, bl a på Färg och Form 1949, 1951, 1955, 1960 och 1966, deltog Lambert Werner i Paris i Salon des Surindépendants 1950 och visade separata kollektioner på Galerie Raymond Creuze 1951, 1953, 1955 och 1958. Vidare hade han separatutställningar i Basel 1951, Berlin 1952 och 1953, Bryssel och Luzern 1953, Traunstein 1956, Oslo 1957, Nürnberg 1958, Wuppertal-Barmen 1959-62, Amsterdam 1961, New York 1964 samt ett flertal utställningar i Italien under 1960-talet.

 

Representerad: Moderna museet, Borås konstmuseum, Jönköpings museum, Västerås konstmuseum och Örebro läns museum samt utomlands bland annat i Institut Tessin och Musée National d’Art Moderne i Paris, Nationalgalerie Berlin och museerna i Nürnberg och Wuppertal

 

 

 

 

 

 

LAMBERT WERNER

1900-1983

”Komposition No 14”

Blandteknik 66,5x98,5 cm

Signerad och daterad ’Lambert Werner 60’

PRIS: 4 700:-

 

Proveniens: Konstnären Ian Hellström (1925-2012)

 

Utställd: Gallerie Numero, Milano

 

 

Då den informella konsten bröt igenom under 1950-talet var steget inte långt för Lambert Werner från hans surrealistiskt visionära konst till en rent nonfigurativ bildsyn med sina närmaste rötter i den franska tachismens kalligrafiska fantasier och lek med plumpar och fläckar. Genom denna frigörelse från kvardröjande figurativa rester nådde han slutgiltigt fram till ett adekvat uttryck för sina konstnärliga intentioner: att skapa en ”ren” konst, som liksom musiken är sig själv nog utan några litterära bestämningar, en konst som avser att frigöra betraktarens fantasi genom att utesluta varje fixering vid bestämda ting.

 

När Lambert Werner ställde ut på Galleri Färg och Form 1960 skrev den berömde konstkritikern Eugen Wretholm: ”En målning av Lambert Werner blir aldrig en stelnad bild som man tröttnar på. Hemligheten med hans romantiska måleri ligger just häri, att det frigör vårt själsliv, för oss bort i drömmar som verkar läkande på de sår verkligheten tillfogat oss. ’Man får ständigt berusa sig’ för att nu citera Baudelaire, som säkerligen lidelsefullt skulle ha anammat Lambert Werners måleri. Lambert Werners utställning i Färg och Form (3-20/9) var rikare och märkligare än Jean Fautriers på årets Biennal. Att kalla honom för pionjären i vårt informella måleri är att ge honom en alltför anspråkslös bukett.” (Eugen Wretholm Konstrevy nr 5-6 1960)

 

 

 

 

 

 

OLA BILLGREN

1940-2001

Kvinnostudier

Blyerts 24x32,5 cm

Signerad ’Ola Billgren -63’

PRIS: 6 000:-

 

 

 

 

 

 

CHARLES SJÖHOLM

f 1933

Flanörer, Stockholm

Olja, duk 50x61 cm

Signerad ’C SJÖHOLM’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

CHARLES SJÖHOLM

f 1933

Kvinna i rött

Olja, pannå 25,5x26 cm

Signerad ’C SJÖHOLM’

PRIS: 2 900:-

 

 

 

 

 

 

CHARLES SJÖHOLM

f 1933

Fotbollsmatch

Olja, pannå 28x34 cm

Signerad ’C SJÖHOLM’

PRIS: 2 700:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Vid staffliet”

(Självporträtt)

Olja, pannå 55x46 cm

Signerad ’Ryno 42’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Beth sover”

(konstnärens hustru, konstnärinnan Beth Zeeh)

Olja, duk 41x33 cm

Signerad ’Ryno 47’

PRIS: 2 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blommor i grön glasvas

Olja, pannå 24x19 cm

Signerad ’Ryno 1957’

PRIS: 2 800:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Blomsterprakt i kopparkanna

Olja, duk 65x46 cm

Signerad ’Ryno 1977-81’

PRIS: 11 500:-

 

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Persikor”

Olja, duk 38x46 cm

Signerad ’Ryno 1976’

PRIS: 4 700:-

 

 

 

 

 

 

 RYNO FRIEBERG

1920-2018

Azalea

Olja, duk 46x38 cm

Signerad ’Ryno 1977’

PRIS: 6 500:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

Gula rosor

Olja, duk 41x33 cm

Signerad ’Ryno 1979’

PRIS: 4 900:-

 

 

 

 

 

 

RYNO FRIEBERG

1920-2018

”Olika äpplen”

Olja, duk 25x40 cm

Signerad ’Ryno 1982’

PRIS: 3 800:-